Od 1. ledna 2016 začíná fungovat v rámci Oblastní charity Třebíč sociální služba Následná péče. Ta vyplní chybějící článek v poskytování služeb osobám, které se rozhodly skončit se svou závislostí, podstoupily krátkodobou či dlouhodobou léčbu a nyní se vracejí do normálního života.

Je prokázáno, že u člověka, který stráví delší dobu v nějakém léčebném či nápravném zařízení, nastává jakási institucionalizace. Téměř všechny jeho základní potřeby mu byly zajišťovány, aniž by se o ně musel starat – jde především o obživu, bydlení a starost o finanční záležitosti. Takový člověk se vrací do běžného života určitým způsobem zneschopněn sám si tyto věci zajistit, protože to za něj delší dobu dělali jiní. Proto je období po propuštění z léčebny či z vězení tolik rizikové a tak často u těchto lidí dochází k relapsu – tedy k návratu k pití, užívání drog a páchání trestné činnosti.

REKLAMA

Následná péče vzniká převzetím doléčovacího programu od stávajícího poskytovatele, obecně prospěšné společnosti Circle of Life Koněšín. Posláním programu je udržet u klientů po léčbě závislosti abstinenci a pomoci jim při začleňování do běžné komunity prostřednictvím profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb jejich uživatelů a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost.

Cílovou skupinou jsou uživatelé ilegálních drog, uživatelé alkoholu a patologičtí hráči, pokud mají osobní vazby na Třebíčsko a chtějí v lokalitě žít. Další podmínkou přijetí je věk od 18 let a předcházející alespoň tříměsíční abstinence daná pobytem v léčebném zařízení. Také k setrvání v programu je nutná abstinence od návykových látek, včetně marihuany a alkoholu.

Forma služby je prozatím ambulantní a sídlo má v prostorách K-centra Noe na Hybešově ulici 10. Kontaktní osoba, na kterou se mohou případní zájemci o zařazení do programu obracet, je Zdeňka Čiháková – tel. 733 741 188.