U příležitosti slavnostní premiéry českého dokumentárního filmu Děti Antonína Kaliny dorazily do Třebíče z Izraele Naftali Ďuro Fürst a ze Spolkové republiky Německo Pavel Kohn. Oba dnes už staré muže společně s dalšími devíti sty dětmi zachránil v nacistickém koncentračním táboře Buchenwald rodák z Třebíče Antonín Kalina.

„Ukazuje se, že ti, kteří vykonali neskutečně hrdinské činy, o nich nemluví. Jsem velice rád, že se podařilo příběh objevit, zdokumentovat a následně představit veřejnosti,“ sdělil první dojmy po zhlédnutí premiéry filmu v třebíčské Zadní synagoze hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

REKLAMA

Premiéra nového filmového dokumentu scénáristy Stanislava Motla a režiséra Pavla Dražana Děti Antonína Kaliny se uskutečnila v rámci festivalu židovské kultury Šamajim. Zúčastnili se jí nejen tvůrci a zástupci producenta – České televize Ostrava, ale také dva nejvýznamnější hosté – zachránění Naftali Ďuro Fürst a Pavel Kohn, kteří tehdy byli malí chlapci.

deti antonina kaliny KR VYS

Zleva Stanislav Motl, Naftali Ďuro Fürst a Pavel Kohn. Foto: archiv Kraje Vysočina

„Buchenwald byl mou poslední stanicí. Už dva a půl roku před tím jsem byl v jiných táborech a vždy jsem měl na paměti, že vedoucím jednotlivých bloků je potřeba se vyhýbat, že jsou to nebezpeční a suroví lidé, kteří se chtějí zavděčit nacistům. Proto jsem měl strach se s Antonínem Kalinou vůbec setkat. Brzy jsem ale zjistil, že je to něco jiného. Byl to člověk, který své svěřence nepovažoval za otroky, považoval je za lidi,“ vzpomínal Pavel Kohn.

Podobně si jej vybavuje i druhý ze zachráněných. „Antonína Kalinu si pamatuji jako vedoucího našeho bloku, který nám pomáhal přežít ty strašné časy. V mém životě to byl velmi důležitý člověk, protože mě a mého bratra fakticky zachránil,“ uvedl Naftali Ďuro Fürst s tím, že je velmi důležité vyjít s tímto příběhem mezi lidi, aby si uvědomili, že i při takových katastrofách musí člověk zůstat člověkem.

Stanislav Motl poprvé slyšel příběh o Antonínu Kalinovi v polovině 90. let v Izraeli, kam často jezdí pracovně. „Byl jsem ohromen, stále jsem se ptal, jestli je to opravdu Čech, a nemohl jsem pochopit, že se o něm vůbec neví. Začal jsem pátrat a měl jsem to štěstí, že jsem našel několik vězňů, kteří si ho pamatovali. Poté jsem vypátral, že už v roce 1988 o něm točily dvě americké novinářky. Pozval je doktor Jindřich Flusser, kamarád z koncentračního tábora a spoluautor záchranné akce v Buchenwaldu,“ přiblížil Stanislav Motl, který je autorem knihy Děti Antonína Kaliny a zároveň autorem scénáře k novému dokumentárnímu filmu. „Jsem přesvědčený o tom, že si pan Kalina do konce svého života neuvědomoval, že vykonal hrdinský čin. Bral to jako povinnost a často přemýšlel, jak by se v jeho situaci zachoval jeho otec, který pro něj byl velkým vzorem,“ dodal na závěr Stanislav Motl.

„Oceňuji, že dokument byl názorově velmi vyvážený. Popisuje velmi smutné události, které nakonec mají dílčí šťastný konec. Vážím si toho, že právě v Kraji Vysočina máme muže, který byl natolik statečný, že dal život téměř tisícovce malých chlapců,“ podělila se o své pocity po zhlédnutí dokumentu radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.

Kdo byl Antonín Kalina

Třebíčský rodák, obuvnický dělník, prvorepublikový komunista a předválečný třebíčský radní zachránil za II. světové války v koncentračním táboře Buchenwald nejméně 900 vězněných chlapců před jistou smrtí. Po válce o své záchranné akci veřejně nikdy nehovořil a byly to právě „jeho děti“, které statečný čin jako první zveřejnily. Americký film Kinderblock 66 – Návrat do Buchenwaldu, titul Spravedlivý mezi národy udělený izraelským památníkem Yad Vashem, kniha Stanislava Motla Děti Antonína Kaliny, vyznamenání medailí Za zásluhy II. stupně – to jsou nejdůležitější mezníky procesu postupného seznamování veřejnosti s Kalinovým mimořádným a nezištným hrdinstvím. Zatím posledním připomenutím jeho úctyhodného činu je právě uváděný dokumentární film.

Promítání dokumentu, ale i beseda se zachráněnými muži a tvůrci filmu se uskutečnila 6. srpna. Česká televize dokument uvede v polovině října.