Nemocnice Třebíč upozorňuje na nepravdivé informace o ordinačních dobách uváděné na celé řadě webových stránek. Chybně uváděné jsou často jak místa ordinací, tak dny, časy i kontaktní údaje, například telefony. Správné a pravidelně aktualizované informace může každý najít na webu Nemocnice Třebíč www.nem-tr.cz.

„Domníváme se, že řadu chyb mohla způsobit aktuální výstavba v areálu nemocnice, dokončení budovy C a s tím spojené velké stěhování. Zatímco my webové stránky aktualizujeme, ti kteří kdysi data převzali a umístili je na různé další profily, se opravě informací už nevěnují a my nemůžeme správu jejich stránek nijak ovlivnit,“ vysvětluje ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová. Zaměstnanci nemocnice se v případě dostupnosti kontaktních údajů správců jednotlivých serverů opakovaně snaží emailem, nebo telefonicky na chyby upozornit, ale ke změně údajů nedochází. V některých případech jde přitom o chybný údaj od počátku zadání informací. Do chirurgické ambulance například často volají lidé dožadující se sjednání vyšetření se stomatologem. Ten ale nikdy na tomto čísle dostupný nebyl a nebyl ani součástí služeb nabízených Nemocnicí Třebíč.

REKLAMA

„V prázdninovém čase dojde k většímu omezení provozu, nebo ke krátkodobému uzavření řady ambulancí. Proto pacientům doporučuji před plánovanou návštěvou specialisty ověřit si jeho dostupnost. V posledním červnovém týdnu zveřejníme na našich webových stránkách v sekci aktuality i facebookovém profilu souhrn všech prázdninových změn a budeme jej dále aktualizovat,“ upozorňuje dále Eva Tomášová.