Domácí hospic působí ve Strakonicích od listopadu roku 2018 a nabízí specializovaný typ péče, jejímž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl žít a prožít závěr svého života doma mezi svými blízkými.

Poskytuje komplexní odbornou, zdravotní, sociální, příp. psychologickou i duchovní péči. Jde o to, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen  (aby mohl být obklopen především svými blízkými) a aby za každých okolností byla zachována jeho lidská důstojnost. Vedení města si je vědomo důležitosti této mobilní hospicové péče, a proto souhlasilo s poskytnutím dotačních finančních prostředků na zajištění služeb spojených s péčí o nevyléčitelně nemocné obyvatele města Strakonice.

REKLAMA

Domácí hospic bude dále podpořen ze strany Městského kulturního střediska Strakonice. Podpora bude spočívat v bezplatných či zvýhodněných výlepech pozvánek na výlepových plochách MěKS.