Studenti hotelové školy v Pelhřimově se od tohoto školního roku učí ve zrekonstruovaných učebnách s moderním vybavením. Koncem září do nich mohla při slavnostním otevření poprvé nahlédnout veřejnost.

REKLAMA