​Poblíž Krajské knihovny Karlovy Vary by měl vyrůst nový objekt, který bude sloužit jako depozitní sklad pro ukládání knihovního fondu. Rada Karlovarského kraje odsouhlasila vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

​Krajská knihovna se již od počátku své existence potýká s nedostatečnou kapacitou skladovacích prostor. Nová budova by měla odpovídat tvaru a rozměrům stávajícího objektu, přičemž bude dvoupodlažní a plně bezbariérová. Sklady jsou koncipovány tak, aby odpovídaly potřebám na dalších minimálně 20 let provozu knihovny. Kromě toho zde bude umístěno například i datové úložiště, serverovna, badatelna, digitalizační pracoviště či restaurátorská dílna.

REKLAMA

„O vítězi veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti rozhodne nejnižší nabídková cena a nejnižší cena za hodinu autorského dozoru. Jako konečný termín odevzdání projektové dokumentace, včetně stavebního povolení, byl stanoven duben příštího roku. Na financování celé stavby v předpokládané hodnotě zhruba 100 milionů korun chceme využít dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Daniela Seifertová.

Po přesunutí části knihovního fondu do nově postaveného depozitáře se uvolní část prostoru ve stávající budově knihovny. Tam je v plánu vybudování a rozšíření volného výběru a možné přesunutí dětského oddělení do přízemí.

Zdroj: web Karlovarského kraje