REKLAMA
REKLAMA

Počínaje 1. červencem 2018 nastaly změny ve vydávání řidičských průkazů, občanských průkazů a pasů. Přepážky evidují zvýšený zájem. Změny legislativy zjednodušují vydávání řidičských průkazů a dalších dokladů ke způsobilosti řidiče, avšak upravují se i správní poplatky. Novinky se týkají i občanských průkazů. Nově jsou vybaveny čipem a lze je vydat ve zkrácených lhůtách, podobně jako cestovní doklady už do 24 hodin.

 
 
Změny ve vydávání řidičských průkazů od 1.7.2018

Od 1. července 2018 přichází malá revoluce pro řidiče. Podle nové úpravy lze doklady vyřídit nejen v místě bydliště, ale i na libovolném úřadě s rozšířenou působností. Změna trvalého bydliště nebude mít na řidičský průkaz (ŘP) vliv. Nebude již nutná papírová fotografie. Výměna ŘP za nový je nadále zdarma, mění se však některé správní poplatky.

REKLAMA

• Nejen řidičský průkaz (ŘP), ale i výpis z evidenční karty řidiče, stav bodového konta a záležitosti spojené s profesní způsobilostí řidiče si nově vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností (celkem 206 měst a obcí v ČR).

• Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fotografií, kterou pracovník na přepážce umístil na žádost. Podle nové úpravy se už na úřad s fotografií nebude muset. Systém sám vyhledá, zda již nemáte fotografii v jiné databázi a pokud bude vaše podoba stále aktuální, použije ji. V případě, že jste změnili vizáž, vyfotí vás úředník přímo při vyřizování žádosti. Nově se také na každý doklad bude prostřednictvím podpisového tabletu pořizovat digitalizovaný podpis žadatele. Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete papírovou fotografii, je vydání mezinárodního řidičského průkazu.

• Změna trvalého bydliště nemá na ŘP vliv. Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám vydal nový průkaz. Nyní je tato povinnost již minulostí. Od července se budou vydávat ŘP, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále platných ŘP.

• Změna legislativy přinesla také úpravu správních poplatků. Za výměnu ŘP za nový v případě, že končí doba jeho platnosti, stále nebudete nic platit a dostanete ho zdarma. Při vydání nového průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. Také se navýšil poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního ŘP zůstává 50 Kč, za vydání paměťové karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále 700 Kč.

Informace k novele zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech

Dnem 1. 7. 2018 vstupují v platnost novely zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech, které zavádějí plošné vydávání občanských  průkazů s kontaktním čipem. 

Občanské průkazy se budou i nadále vydávat ve lhůtě do 30 dnů bez správního poplatku. Novinkou je možnost vydat občanský průkaz ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů.  a dále informování občana prostřednictvím textové zprávy nebo e-mailu o možnosti převzít vyhotovený občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Původní občanské průkazy zůstávají i nadále v platnosti -  není povinná výměna, občan se řídí dobou platnosti občanského průkazu, popř. jinými důvody uvedenými v zákoně o občanských průkazech (změna rodinného stavu, jména nebo příjmení, trvalého pobytu, zrušení trvalého pobytu, doplnění titulu, ztráta, odcizení, poškození OP).

Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem bude prostředkem pro jednoznačnou elektronickou identifikaci (při vzdáleném prokazování totožnosti prostřednictvím identifikačního certifikátu obsaženého v kontaktním elektronickém čipu), kterou bude možnévyužít pro elektronická podání na portálech jednotlivých resortů (např. CzechPOINT, Daňový portál, ePortál atd.), ale také nově na Portálu občana.

Správní poplatek za vydání občanského průkazu  ve zkrácené lhůtě  do 24 hodin je  1.000 Kč u občanů od 15 let, u občanů mladších 15 let je správní poplatek 500 Kč. Občan si může žádost podat  na  obecním či městském úřadu nebo na Ministerstvu vnitra ČR v Praze, ale vyzvednout si jej musí na Ministerstvu vnitra ČR v Praze.

Správní poplatek za vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů je 500 Kčř u občanů od 15 let, u občanů mladších 15 let je správní poplatek 300 Kč.  Občan si může žádost podat na obecním či městském úřadu nebo na Ministerstvu vnitra ČR v Praze a  vyzvednout si jej může na obecním či městském úřadu dle podání žádosti,  anebo na Ministerstvu vnitra ČR v Praze.

Správní poplatek za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě  do 24 hodin je 6.000 Kč u občanům od 15 let, u občanů mladších 15 let je správní poplatek 2.000 kč. Kombinace podání a vyzvednutí je totožná  jako u občanských průkazů.

Správní poplatek za vydání cestovního pasu ve lhůtě  do 5 pracovních dnů je 3.000 Kč  u občanů od 15 let, u občanů mladších 15 let je správní poplatek 1.000 Kč. Kombinace podání a vyzvednutí je totožná jako u občanských průkazů.

 

REKLAMA