REKLAMA
REKLAMA

V rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2017 vydáno celkem 202 souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 7,3 hektarů.

 

REKLAMA

Za rok 2017 bylo dále vydáno 83 rozhodnutí o předepsání odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši cca 840.000 Kč. Obcím správního obvodu připadlo z této částky cca 221.000 Kč, z toho městu Blansko 31.000 Kč.

V roce 2017 byly vydány souhlasy k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na tyto větší stavební akce ve správním obvodu Blansko:

-        výrobní hala a zpevněné plochy pro společnost ATONA, s. r. o. v katastrálním území Horní Lhota u Blanska,

-        výsadba stromořadí a veřejná zeleň podél nové zástavby v obci Petrovice

-        stezka pro chodce a cyklisty v katastrálních územích Jedovnice a Krasová.

V roce 2016 odbor životního prostředí vydal společnosti Bomavet, s. r. o. souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro výstavbu 17 rodinných domů v katastrálním území obce Lipůvka. V roce 2017 byla dle tohoto souhlasu zahájena výstavba 6 rodinných domů, na které již byly předepsány odvody, na další domy byla vydána stavební povolení.

REKLAMA