Už posedmé budou dva říjnové týdny patřit hudbě východního křesťanství. Letošní ročník festivalu je výjimečný mimo jiné i proto, že se zabývá tématem „hudba doby Karla IV. na Východě: Byzantská ars nova“.

Tomuto tématu budou věnovány dva koncerty festivalu, na nichž zazní skladby jednoho z nejdůležitějších skladatelů a hudebních teoretiků evropského středověku sv. Jana (Ioannise) Koukouzelise, který je v ČR málo známý, a dalších skladatelů tzv. byzantské ars novy (Byzantine Ars Nova), kupříkladu Jana (Ioannise) Kladase či Nikolaose Asana. Na koncerty naváže mezinárodní konference „Ars Nova East and West“, která se koná ve spolupráci s mezinárodní společností pro pravoslavnou hudbu ISOCM, a také odborné přednášky.

REKLAMA

Součástí festivalu jsou jako každý rok světové premiéry skladeb žijících českých autorů a české premiéry renomovaných zahraničních autorů. V tomto roce festival uvede dvě světové premiéry současných českých skladatelů Jana Ryanta Dřízala a Slavomíra Hořínky, inspirované hesychasmem, tedy spiritualitou, která je spojená hlavně s dobou Karla IV. na Východě, a také české premiéry skladeb zahraničních skladatelů I. Moodyho a A. Baltase.

Festival představí široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní tradiční byzantská hudba, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (A. Archangelskij) až po díla předních současných autorů.

V rámci doprovodných akcí festivalu můžete zhlédnout výstavu ikon, projekci filmu Brzy bude konec světa (režie: Aleksandar Petrović, Jugoslávie – Francie, 1969) a navštívit tematické přednášky.

Bližší informace získáte na www.philokallia.com.

Zdroj: MČ Praha 2