vstava_Zapomenut_hrdinovTaké v měsíci říjnu se můžete vydat na návštěvu památkových objektů NPÚ na Vysočině. Otevřeno už je sice jen o víkendech, ale za to si užijete prohlídky bez tlačenic a spousty turistů.

Zámky v Telči, Jaroměřicích nad Rokytnou a Náměšti nad Oslavou mají otevřeno od 9 do 15:30 hodin, hrad Lipnice nad Sázavou od 10 do 16 hodin a na poslední prohlídku areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou se můžete vydat ještě v 16:30 hodin. Využijte poslední příležitost k návštěvě, než se památky uloží k "zimnímu spánku"!

hracky2

Hračky na zámku zůstávají až do konce roku
Na zámku v Telči můžete během víkendů a státního svátku navštívit kromě prohlídkové trasy A také výstavu „Hračky nestárnou“, kterou si v Zámecké galerii budou moci děti i jejich rodiče prohlédnout až do konce roku 2010.

hracky1
Výstava k 40. výročí městské památkové rezervace v Telči se představuje v krajském městě
Za dobu čtyřiceti let trvání městské památkové rezervace Telč je v archivu NPÚ dochováno mnoho materiálů a dokumentace ke stavebním počinům na památkovém fondu města. Z této dokumentace byla vytvořena výstava, sestávající z 27 posterů, která přibližuje vznik, urbanistický vývoj a také současnou péči o území městské památkové rezervace. Výstava byla od 1. července do 9. září umístěna na arkádách zámku v Telči. Od pondělí 13. 9. 2010 ji mohou zájemci navštívit v prostorách Krajského úřadu na Žižkově ulici v Jihlavě, kde si ji v rámci své třídenní návštěvy prohlédl i prezident republiky Václav Klaus.
Jednotlivé postery jsou věnovány jak konkrétním významným památkám (zámek, zámecký park a oranžerie, jezuitská kolej, kostely) tak i okruhům jako jsou např. měšťanské domy, drobná architektura na náměstí (kašny, mariánský sloup), veřejné stavby (radnice, chudobinec), vybrané ulice, zmizelá zákoutí nebo drobné památky mimo jádro rezervace. Výstava byla připravena ve spolupráci s Městským úřadem Telč.

vystava_mpr_telc
Zapomenutí hrdinové v Náměšti
Od pátku 17. září 2010 je na arkádní chodbě Státního zámku v Náměšti nad Oslavou umístěna putovní výstava nazvaná Zapomenutí hrdinové, která je věnována osudům německy hovořících občanů Československa, kteří se zapojili protinacistického odboje. Vernisáž výstavy proběhla v rámci programu Dnů evropského dědictví a byla zahájena paní Dr. Johannou El-Kalak Haugwitz a panem Mgr. Tomášem Okurkou z Muzea města Ústí nad Labem. Vernisáž proběhla v první den hudebního projektu Salieri v Náměšti, s nímž sice přímo nesouvisí, ale část této výstavy mapuje osudy poslední generace soukromých majitelů zámku - rodiny Haugwitzů.

Staletími s duchovní hudbou se projdete na Zelené hoře
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou bude v neděli 10. října 2010 hostit pěvecký sbor Santini z Telče a Cordial String quartet z Náměšti nad Oslavou. Koncert nazvaný Staletími s duchovní hudbou, jehož hlavní část budou tvořit skladby z díla W. A. Mozarta, začne v 15 hodin. Vstupné je dobrovolné.

zelena_hora_koncert
Další informace naleznete na webových stránkách www.npu-telc.eu