silniceV pátek 8. října po 14:00 hodině bude otevřen pro běžnou osobní dopravu dva kilometry dlouhý úsek nové silnice II/405 Příseka - Brtnice. Naopak práce na realizaci projektu II/602 hr. kraje – Pehřimov, 3. stavba v minulém týdnu odstartovaly.

Těžká technika bude až do konce října vidět na 2,5 km dlouhém úseku v katastru obce Vyskytná. Provoz je zde řízen semafory a při dokončování pokládek asfaltu bude provoz přesunut na souběžnou komunikaci vedoucí přes obec Vyskytná.

Stavba úseku II/405 Příseka – Brtnice začala loni koncem září, stavbaře zdržovala dlouhá zima. Silnice je fakticky přeložkou původní komunikace v šířce 9,5 metru. „Významnější změny byly provedeny v založení jednoho z propustků, kde bylo využito speciálního zakládání pomocí geobuněk,“ uvedla vedoucí krajského odboru dopravy Hana Strnadová. Náklady na dokončovaný úsek zkapacitňované komunikace dosáhnou 175 miliónů korun a minimálně z 85% budou hrazeny z ROP Jihovýchod.

Na tzv. pelhřimovské výpadovce II/602 se budou řidiči během podzimu potkávat s těžkou technikou pravidelně. Koncem září začaly práce na úseku o délce 2,5 km u obce Vyskytná. „Během prvního pracovního víkendu byla odfrézována stávající živičná vrstva a zahájeny zemní práce, kromě jiného na výkopech pro pokládání telematického zařízení,“ popsal náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl. V příštím roce budou práce na II/602 pokračovat modernizací 3,5 km dlouhého úseku u obce Dušejov a cca 3 km dlouhého úseku od obce Strměchy, včetně generální rekonstrukce údolního mostu u odbočky na obec Zachotín. Celkové náklady projektu II/602 hranice kraje – Pehřimov, 3. stavba jsou odhadovány na 184 miliony korun a předpokládá se, že jejich významná část bude proplacena z ROP Jihovýchod.