Ve středu 27. května na tiskové konferenci informovali představitelé Západomoravské vysoké školy v Třebíči o aktuální nepříznivé situaci pro instituci a dvou možných variantách řešení.

Nepříznivý dlouhodobý demografický vývoj v celé České republice a široká nabídka vysokoškolského vzdělání nedokázala zajistit pro třebíčskou vysokou školu dostatečný počet studentů. Nyní škola zaznamenala extrémně nízký počet přihlášek ke studiu a existenční problémy, které avizovala již začátkem roku 2015, jsou již za hranicí únosnosti.

REKLAMA

„Pro rozvoj ekonomiky školy bylo nutné najít strategického partnera pro akreditaci nového oboru v technické oblasti. To se nám bohužel nepodařilo,“ vysvětlila situaci ředitelka Markéta Šafránková Křivanová.

„Pro školu byla také dalším z likvidačních faktorů skutečnost, že z důvodu pochybení předchozího vedení při realizaci projektu v letech 2009–2011 musela vrátit dotaci a zaplatit penále, přičemž celková částka dosahovala výše téměř sedm milionů korun,“ uvedla ředitelka a dodala, že škola nyní nemůže realizovat nové projekty, z důvodu vyčerpání limitu de minimis.

V současné situaci existují pouze dvě varianty řešení. Buď škola přejde pod správu města, nebo v následujících letech ukončí činnost, přičemž budou vypořádány veškeré závazky školy a stávajícím studentům bude umožněno zde dostudovat. Zastupitelstvo města Třebíče, jako jeden ze zakladatelů školy, bude obě varianty posuzovat na jednání 25. června.

Vedení již o neudržitelnosti školy v současné podobě informovalo studenty, pedagogy, zaměstnance, akreditační komisi i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Celý postup instituce je v souladu s požadavky akreditační komise, se kterou je situace konzultována.


Úspory energie sledujte na EnergyTV