tomas_zdechovskyTřetí básnická sbírka Tomáše Zdechovského s názvem Intimní doteky se v těchto dnech dostala na pulty knihkupců. Nová sbírka obsahuje básně, které jsou věnovány konkrétním místům na Vysočině.

„Desítky kusů jsou už rozebrány, mám z toho obrovskou radost,“ komentuje zájem čtenářů o svou sbírku básník a rodák z Vysočiny Zdechovský. Jedná se v pořadí o jeho třetí sbírku. První s názvem Ze zahrady mé milé...poezie vyšla v roce 2008, druhá pod názvem Odpusť mým rtům v roce 2009. Intimní doteky jsou tříletým završením Zdechovského nahlížení na život. „První sbírka otevřela Zdechovskému cestu, jsou to lehké a hravé verše. Postupně začal přitvrzovat ve svých pocitech. Jeho básnická práce má vzestupnou tendenci, v současných verších nenajdeme pouze radostné motivy s odkazem na dětství, ale také tvrdé životní zkušenosti,“ popisuje Eva Fruhwirtová, autorka předmluvy básnické sbírky.

Tomáš Zdechovský se svými verši podobá Jiřímu Kolářovi. Chce zachytit nesmrtelnost jednoho okamžiku a vypsat se z pocitů, které občas přepadají každého z nás. Na svých básnických čtení „nutí“ jeho verše posluchače tančit i zpívat. Dynamičnost veršů je jeden z důvodů, proč se mladí lidé navracejí k zájmu o poezii. „Nejsou to básně o králích a zářících hvězdách na nebi, jsou to prosté verše o nás – o lidech, kteří nezapomněli být lidmi. Mladí lidé oceňují upřímnost, tu jim Zdechovský ve svých verších nabízí,“ říká Fruhwirtová.
   

Ukázka básní ze sbírky Intimní doteky s konkrétním odkazem na Vysočinu:

Věnováno nejsvůdnějšímu kostelu sv. Markéty v Loukově na Vysočině

Svůdné tvary Markéty

Svůdné tvary
svaté Markéty
úchvatně prosté
a přitažlivě osamělé

Skryly se v lukách
nenasytnosti
lidské touhy
po zážitcích z krásy
otvírající oči
andělské jemnosti

Svůdné tvary
Markéty z Loukova
protékají
mezi smysly
milostného tokání
Vysočiny.


Jihlavské ozvěny

Zvolené cesty jihlavských uliček
ochucené kořením nepoznaného bytí
pro dva milence,
kteří toužili 
po něžnosti, lásce a věrnosti

Večerní film je přivedl do oblak,
kde se proměnili
ve vrabce
odříkajíc milostné litanie u Jakuba staršího.

Jemná niť dotknuvší se Tvých prstů
zástavy srdce
končící v dešti před gymnáziem,
kdes hledala svou první lásku,
a já ji v myšlenkách od Tebe odháněl,
abych tě mohl uchvátit do hnízda z mých polibků.