nemocnice_havlickuv_brodGynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod otevírá od 1. dubna 2011 novou gynekologickou ambulanci, v níž dává nově možnost registrace pacientek u zvoleného lékaře. Ambulance nabídne vysoce kvalifikovanou péči a bude zajišťovat pro své pacientky komplexní péči v oblasti gynekologie i porodnictví včetně preventivních prohlídek a dispenzární péče u chronických onemocnění, péče o těhotné apod.

Součástí je i dětská gynekologie pod vedením MUDr. Maškové (dětská gynekologie je především preventivním oborem, který je zacílen na předcházení poruch plodnosti včasnou diagnostikou a léčbou gynekologických potíží) nebo urogynekologická ambulance.

GaP_ambulance_na_dvere_inzerat
"K otevření ambulance nás vedl především velký zájem pacientek o možnost soustavné péče lékařů našeho oddělení," sdělil primář oddělení MUDr. Pavel Antonín. Dosud fungovala všeobecná gynekologická ambulance pouze pro gynekologická a porodnická vyšetření pro nehospitalizované pacientky, které do havlíčkobrodské nemocnice odeslal obvodní gynekolog  nebo pro konziliární vyšetření u hospitalizovaných pacientek.