vodojem_zemniŠest podzemních komor po šesti milionech litrů pitné vody má vodojem Včelná nedaleko Českých Budějovic. Zařízení patří Jihočeskému vodárenskému svazu (JVS) a prošlo modernizací za 20 milionů korun, řekl agentuře Mediafax Vladimír Fürth z Jihočeského vodárenského svazu.

Rekonstrukci ale zákazníci vůbec nezaznamenali, dodávka vody se totiž ani na vteřinu nezastavila. „Zasloužil se o to harmonogram prací, který je rozdělil do sedmi etap, a pro každou z nich se připravilo provizorní propojení pro převedení vody při montáži definitivního potrubí. Po dokončení etapy se dočasné propoje vždy odstranily,“ vysvětluje Vladimír Fürth.

Během oprav se vyměnilo desítky let staré potrubí. To tvoří hlavně přívod a odtok vody pro vodojem a přívod a odtok do každé z šesti komor. Opravily se ale i podlahy a stěny v komorách, vyměnily hlavní uzavírací armatury, z nichž každá váží 6,5 tuny. "Uzávěry vysoké tři a půl metru jsou osazeny na potrubí o průměru tisíc milimetrů. Slouží k ovládání přítoku a odtoku do celého vodojemu a už vzhledem k jejich velikosti a omezenému prostoru to nebylo nic snadného," říká Vladimír Fürth.

Modernizaci si vyžádal hlavně čas. Potrubí, uzávěry, měřidla a další vybavení se zde instalovalo postupně od roku 1974, kdy byly zprovozněny první dvě komory. Postupně pak přibyly další. Vodojem byl dostavěn v roce 1986. Zařízení však zůstalo původní, až do nynější rekonstrukce, což vyvolávalo problémy. "Například šoupata s elektrickým pohonem už nebylo možné pořádně zavřít. To by při případné havárii na síti ohrozilo i opravu poruchy na hlavních přívodech do Českých Budějovic a dalších měst zásobovaných z vodojemu. Rekonstrukce tento možný problém odstranila," dodává Fürth.

Voda do vodojemu přitéká z úpravny Plav. Jsou to tři kilometry do kopce. Když z něho zamíří dolů, doteče nejen do Českých Budějovic, ale s pomocí čerpacích stanic i do Písku, Strakonic nebo Protivína. Denně to je čtyřicet milionů litrů.

zdroj: MEDIAFAX
REKLAMA